Đa trí tuệ trình bày cho bác sĩ nhi khoa tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Turtle Tower - HanoiTôi đã ở Việt Nam trong hai ngày qua trình bày thông tin về lý thuyết đa trí tuệ để bác sĩ nhi khoa và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác. Hôm qua (tháng 22), tôi ở Hà Nội và đã nói chuyện với khoảng 220 HCPs tại Hilton Hanoi Opera Hotel về ” Tám Các loại thông minh. ” Hôm nay, tôi đã ở thành phố Hồ Chí Minh tại Trung tâm Gem và trình bày cùng thông tin khoảng 350 HCPs. Mỗi hội nghị cũng bao gồm một bài trình bày của Tiến sĩ Thái Thanh Thủy, người đã nói về tầm quan trọng của đa trí tuệ trong học tập và phát triển của trẻ em Việt Nam. Trong cuộc hội đàm của tôi, tôi đã nói là tôi sẽ làm cho các tài liệu phát từ bài thuyết trình của tôi dành cho những người tham dự hội nghị. Nếu bạn muốn tải về các tài liệu phát (phiên bản tiếng Việt), bấm vào đây.
Tôi muốn cảm ơn Hiệp hội Nhi khoa Việt Nam và Wyeth Nutrition cho đồng bảo trợ cho hai sự kiện. Tôi cảm thấy rất vinh dự vì đã có thể đi du lịch đến Việt Nam (chuyến thăm đầu tiên của tôi), và đã học được một cái gì đó về lịch sử văn hóa phong phú và truyền thống của người Việt. Tôi sẽ mang theo những kỷ niệm của tôi về nhà chuyến đi này với tôi, và sẽ mong được trở lại Việt Nam trong tương lai gần!

About the author

I am the author of 16 books including my latest: The Myth of the ADHD Child: 101 Ways to Improve Your Child's Behavior and Attention Span Without Drugs, Labels, or Coercion (Tarcher-Perigee). http://amzn.to/2ewwfbp.

Leave a Reply

Article Archives