Category

Multiple Intelligences
I قاد ورشة عمل في أبو ظبي في نهاية هذا الاسبوع حول موضوع الذكاءات المتعددة. كجزء من ورشة عمل لدينا، أنشأنا خريطة العقل من الطرق لتعلم الذكريات القرآن الكريم باستخدام استراتيجيات من تسعة الذكاء. هنا هو الخطوط العريضة للاستراتيجيات تستند إلى خريطة العقل الذي خلقنا. حفظ القرآن كلمة الذكية كتابة الآيات شفويا تكرار الآيات الاستماع...
Read More
Tôi đã ở Việt Nam trong hai ngày qua trình bày thông tin về lý thuyết đa trí tuệ để bác sĩ nhi khoa và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác. Hôm qua (tháng 22), tôi ở Hà Nội và đã nói chuyện với khoảng 220 HCPs tại Hilton Hanoi Opera Hotel về...
Read More
I have been in Vietnam for the past two days presenting information about the theory of multiple intelligences to pediatricians and other health care professionals.  Yesterday (November 22), I was in Hanoi and spoke to about 220 HCPs at the Hilton Hanoi Opera Hotel about the ‘’Eight Kinds of Smart.’’  Today, I was in Ho...
Read More
On Wednesday, I spoke to 45 pediatricians from the Philippines who were in San Francisco on a trip sponsored by Wyeth Philippines, Inc.  The event was held at the famed Fairmont Hotel, on Nob Hill in San Francisco, which has played host to every U.S. president since Truman.   The talk took place in the...
Read More
On August 20th, I conducted a workshop at the Fairmont Hotel in San Francisco on the topic of multiple intelligences for pediatricians from the Philippines that were being hosted by Wyeth Nutrition. We had experiences of the eight kinds of smart in Howard Gardner’s model, looked at key areas of the brain that, when damaged,...
Read More
1 2 3 7

Article Archives