Tag

Vietnam
Tôi đã ở Việt Nam trong hai ngày qua trình bày thông tin về lý thuyết đa trí tuệ để bác sĩ nhi khoa và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác. Hôm qua (tháng 22), tôi ở Hà Nội và đã nói chuyện với khoảng 220 HCPs tại Hilton Hanoi Opera Hotel về...
Read More

Article Archives